Hulpaanbod van: Thuiszorg van Envida

Envida Kraamzorg: de beste start voor ieder kind

Envida heeft al 100 jaar ervaring met kraamzorg. Onze goed opgeleide, gemotiveerde en gediplomeerde medewerkers bieden u de zorg die u nodig heeft. Dit gebeurt in samenwerking met huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen. Wij bieden kraamzorg in de regio’s: Maastricht, Heuvelland, Parkstad, Westelijke Mijnstreek en tot 30 km over de grens in België.

Envida Kraamzorg heeft het ISO HKZ kwaliteitscertificaat en het WHO/UNICEF Certificaat Zorg voor Borstvoeding.

Contactinformatie

Meer informatie

Dagen en tijden

GroenekruisDomicura Kraamzorg is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 043 3 690 630. In overleg met u wordt bekeken werlke kraamzorg bij u past. Dit heeft niet alleen betrekking op het aantal uren zorg, maar ook op de manier warop wij de zorg bieden. Ons doel is om u en uw gezin te laten genieten van de kraamtijd. De gezondheid van moeder en kind staat hierbij voorop.

Is er een vaste hulpverlener?

Ja

Werkwijze

Verschillende vormen van kraamzorg

Envida Kraamzorg biedt verschillende vormen van kraamzorg:

Basispakket kraamzorg
Als uw kraambed ‘normaal’ verloopt en uw kindje maakt een goede start, is het Basispakket van toepassing. De zorg wordt verdeeld over 8 dagen. Dit is exclusief de uren van de partusassistentie (assistentie tijdens de bevalling).

Kraamzorg op maat
Is er iets met de moeder of met het kind aan de hand, of vraagt de gezinssituatie om extra zorg, dan is kraamzorg op maat van toepassing. Het Basispakket wordt dan uitgebreid met extra uren voor verzorging en ondersteuning bij huishoudelijke taken.

Minimumzorgpakket kraamzorg
Het Minimumzorgpakket kraamzorg is gebaseerd op het wettelijk minimum van 24 uur, exclusief partusassistentie (assistentie tijdens de bevalling). Ook hier wordt de kraamzorg verdeeld over de eerste 8 dagen na de geboorte. Kiest u voor dit pakket, dan wordt hiervan een aantekening gemaakt in de zorgovereenkomst. Dit omdat wij van mening zijn dat wij met een dergelijk pakket niet die zorg kunnen bieden die wij passend vinden.

Hoe lang kraamzorg

Envida Kraamzorg biedt verschillende soorten kraamzorg (zie kolom werkwijze)

Wat valt wel/niet onder kraamzorg?

Wat doet de kraamverzorgende?

De kraamverzorgende is er voor u, uw kindje en uw gezinsleden. Zij zorgt ervoor dat u vertrouwd raakt met uw baby en leert u hoe u uw baby moet verzorgen. Ze ondersteunt u vóór, tijdens en ná de bevalling. Het fijne van kraamzorg aan huis is dat alle zorg op u en uw kind is gericht, de kraamverzorgende is er echt voor u!

De kraamverzorgende van Envida:
• helpt mee om de kraam- en babykamer klaar te maken;
• zet alles klaar voor de bevalling en de eerste verzorging;
• ondersteunt u tijdens de bevalling;
• assisteert de verloskundige of de huisarts tijdens de bevalling;
• verzorgt, controleert en begeleidt de moeder en de baby na de bevalling;
• ruimt alles op en noteert relevante gegevens betreffende de bevalling in het zorgplan;
• geeft advies over wat te doen tot aan de eerstvolgende verzorging;
• geeft advies over hygiëne, voeding van moeder en kind, kraambedoefeningen en lichaamshouding;
• verzorgt moeder en kind en noteert alle relevante gegevens in het zorgplan;
• biedt ondersteuning in of zorgt voor het huishouden (haar bijdrage in het huishouden is afhankelijk van het pakket dat u hebt gekozen);
• zorgt voor de partner en eventuele oudere kinderen.

Een kraamverzorgende
Wij vinden het belangrijk dat er continuiteit en rust in uw gezin is. Alleen bij hoge uitzondering kan een andere kraamverzorgende ingezet worden. Uiteraard zullen we dit met u overleggen.

Keurmerken kraamzorg

HKZ keurmerk

WHO / UNICEF Certificaat zorg voor borstvoeding

Basiskwaliteitseisen kraamzorg

Klachtenprocedure en hoe te melden

Klachtenprocedure
Soms voldoet de zorg die wij bieden niet aan uw verwachtingen. Dit kunt u in eerste instantie bespreken met de betrokken medewerker en/of de leidinggevende van deze medewerker.
Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Raad van Bestuur. Daarnaast kunt u ook altijd rechtstreeks een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie van Envida. Hoe de procedure verloopt, kunt u lezen in de klachtenregeling. Deze klachtenregeling u kunt opvragen bij het secretariaat van de Raad van Bestuur.

Bijzonderheden

Deskundige begeleiding bij borstvoeding
Envida is in het bezit van het WHO/UNICEF Certificaat voor Borstvoeding. Wanneer u uw kind borstvoeding wilt geven, is het fijn te weten dat uw kraamverzorgende hiervoor geschoold is en u hierbij op deskundige wijze kan begeleiden. Daarnaast kunnen wij u de zorg van een lactatie-kundige bieden. De lactatiekundige kan met haar specialistische kennis adviseren en begeleiden bij probleemsituaties rondom de borstvoeding.

Envida is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar (043 - 3 690 630)

Lees altijd de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering na, wanneer u kraamzorg nodig heeft.

Kosten

Zie onze website: www.envida.nl

Eigen bijdrage

Zie onze website: www.envida.nl

Wanneer (deels) vergoed

Kraamzorg zit in de basisverzekering. Informeer bij uw eigen zorgverzekering naar de vergoeding van de kosten.

Contracten met zorgverzekeraars

Wij leveren aan alle verzekeraars zorg.

Aanmelden en vervolgprocedure

Kraamzorg kunt u rechtstreeks aanvragen bij GroenekruisDomicura Kraamzorg, liefst voor de 4e maand van uw zwangerschap.
Voor meer informatie en aanmelding, bel: (043) 3 690 630 (24 uur per dag bereikbaar) of kijk op www.groenekruisdomicurakraamzorg.nl

Is een verwijzing noodzakelijk?

Ja, via huisarts of specialist

Toelcihting doelgroep

Woont u in Zuid-Limburg (Maastricht en Heuvelland, Westelijke Mijnstreek of Parkstad) of in Belgie/Duitsland binnen een straal van 30 kilometer rond Maastricht, dan kunt u zich voor kraamzorg aanmelden bij GroenekruisDomicura Kraamzorg.

In welke regio

Midden-Limburg

Parkstad Limburg

Zuid-Limburg

Bezoekadres
Abtstraat 26211LS Maastricht 043-36 90 670 envida.nl Route
Postadres
Postbus 2416200AE Maastricht
Links

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Kraamzorg
Vergelijk hulpaanbod