Op Maastrichthelpt vindt u informatie over zorg en ondersteuning, hulp in de buurt en een overzicht van organisaties die ondersteuning en activiteiten aanbieden. Maastrichthelpt is de online wegwijzer in het sociaal domein van de gemeente Maastricht.

Maastrichthelpt.nl is gebouwd door Elkander in opdracht van Centre Céramique en de gemeente Maastricht.

Onderdelen van de website

Deze website bestaat uit 2 onderdelen: informatieve teksten en een sociale kaart. De sociale kaart bestaat uit de gegevens van organisaties. Deze gegevens worden door de organisaties zelf ingevoerd en gecontroleerd.

De sociale kaart

Maastricht Helpt is tot stand gekomen in samenwerking met Centre Céramique / Stadsbibliotheek Maastricht. De website maakt gebruik van G!DS als sociale kaart. G!DS is de landelijke digitale sociale kaart van de Nederlandse bibliotheken, bedoeld voor het verzamelen en weer ter beschikking stellen van informatie op cultureel en maatschappelijk gebied. Ook uw website kan gebruik maken van G!DS. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bibliotheek bij u in de regio.

De teksten

De teksten op deze website zijn verzorgd door Elkander, door partners van Elkander, of door medewerkers van de gemeente Maastricht. Het doel van de teksten is om iedereen zo goed mogelijk te informeren, te adviseren en te ondersteunen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

De inhoud van de teksten is gebaseerd op informatie van professionele instanties en andere betrouwbare bronnen, zoals de Rijksoverheid, gemeenten, het UWV, brancheverenigingen en kennis- en thema-instituten.

Elkander beheert de teksten doorlopend. Wijzigingen slaan we meteen op. We streven continu naar het up-to-date houden van de teksten en er worden eventueel nieuwe onderwerpen toegevoegd.

Teksten van Opvoedinformatie Nederland

De teksten over opvoeden en opgroeien zijn afkomstig van Opvoedinformatie Nederland, een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk die wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Opvoedinformatie Nederland werkt onder de vlag van het Nederlands Jeugdinstituut.

De informatie is primair ontwikkeld ten behoeve van (aanstaande) ouders en opvoeders. Opvoedinformatie Nederland laat de tips en adviezen over opvoeden, opgroeien en gezondheid voortdurend toetsen aan wetenschappelijke inzichten, richtlijnen, protocollen, actualiteit en praktijkervaring door wetenschappers en praktijkprofessionals.

Opvoedinformatie Nederland beheert de teksten doorlopend.

Teksten van de gemeente Maastricht

Op deze website staat ook informatie die is geschreven en wordt onderhouden door de gemeente Maastricht. De gemeente controleert deze informatie jaarlijks en voegt zo nodig nieuwe informatie toe.

Ervaringsverhalen

De ervaringsverhalen zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen. De persoonsgegevens zijn wel fictief. De ervaringsverhalen worden beheerd door Elkander.

Websiteleverancier

Elkander

Brink 7
7963 AA Ruinen
T: 050-2110950
W: www.elkander.nl
M: info@elkander.nl

Vergelijk hulpaanbod