Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen. Respijtzorg heet daarom ook wel 'vervangende mantelzorg'.

Een vrijwilliger kan respijtzorg op zich nemen, maar er zijn ook zorgverleners en zorginstellingen die dit bieden. U kunt het aanbod bekijken in het overzicht van alle respijtzorg in deze website.

Respijtzorg van een vrijwilliger

Respijtzorg is vaak hulp van vrijwilligers (vrijwilligerszorg). Vrijwilligers hebben geen opleiding gehad in de zorg, maar ze maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen.

Vervangende mantelzorg van een vrijwilliger kunt u zelf proberen te regelen, bijvoorbeeld via de vrijwilligerscentrale of een andere vrijwilligersorganisatie. U vindt een overzicht bij vrijwilliger nodig.

Vindt u het lastig om een geschikte vrijwilliger te vinden, dan kunt u bij verschillende organisaties voor mantelzorgondersteuning terecht voor advies en ondersteuning bij het regelen van respijtzorg. Sommige organisaties hebben zelf een netwerk van vrijwilligers die kunnen helpen.

Respijtzorg van professionele zorgverleners

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Voor professionele respijtzorg, zoals logeeropvang, dagopvang of begeleiding, heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente.

De gemeente bekijkt dan of uw naaste in aanmerking komt voor respijtzorg.

Logeeropvang

Logeeropvang houdt in dat uw naaste een nachtje ergens gaat slapen, in een zorginstelling, zorgboerderij, een logeergezin of een logeerhuis. Het kan één nacht zijn, een weekend of een langere periode.

Meer lezen over:

Opvang met zorg overdag

Opvang overdag in een zorginstelling geeft mensen de mogelijkheid om op vaste momenten in de week onder de mensen te komen en bezig te zijn met leuke en nuttige activiteiten. Mantelzorgers hebben dan tijd voor zichzelf. Er zijn verschillende vormen, zoals dagopvang, dagbesteding, dagverzorging en dagbehandeling.

Meer informatie:

Uitstapje of aangepaste vakantie

Een uitstapje, vakantie of activiteit kan ook vallen onder respijtzorg. U kunt ook gezellig samen met uw naaste op pad gaan; als het voor u maar ontspannend is.

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Op vergelijkingssite Independer kunt u zien welke verzekeraars dat zijn.

Eventueel kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering.

Respijtzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Heeft uw naaste 24 uur per dag zorg en toezicht nodig, dan kunt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Mensen die thuis wonen met een indicatie voor langdurige zorg, kunnen ook gebruik maken van respijtzorg. U kunt logeeropvang of dagopvang regelen via het zorgkantoor of zelf inkopen met uw pgb, als u dat heeft.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

'Wat een geluk dat jij er bent pakket'

Wilt u een jonge mantelzorger in uw omgeving laten weten dat zijn...

Emotionele steun voor mantelzorgers

Het omgaan met ziekte en veranderende toekomstperspectieven,...

Professionale Mantelzorg

Zorgt u voor iemand en heeft u -om wat voor reden dan ook- even een...

Respijtzorg

Respijtzorg door deskundige zorgvrijwilligers

Als je voor een chronisch ziek familielid, partner, kind,...

Informatie voor mantelzorgers

Een mantelzorger heeft onder meer behoefte aan informatie over...

Overname van regeltaken door mantelzorgconsulent of mantelzorgmakelaar

De mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar nemen, wanneer u hier...

Logeeropvang (alles)

Organisaties

Mantelzorgorganisatie

Steunpunt Mantelzorg Zuid

 043-32 15 046 mantelzorgzuid.nlMockstraat 16226CAMaastricht

Envida Ledenservice

 043-36 90 610 envida.nlAbtstraat 26211LSMaastricht

Meander Woon- en Zorgcentra - MeanderGroep...

 0900-69 90 699 meandergroep.comMinckelersstraat 26372PPLANDGRAAF

Logeerhuis

Ronald McDonald Huis Maastricht

 043-38 77 373 kinderfonds.nlDr Tanslaan 216229ETMAASTRICHT

Logeerhuis Parkstad

 045-56 35 499 meandergroep.comHoog Anstel 16463XXKERKRADE

Ut Zunneke

 043-85 15 852 facebook.comPastoor Nicolaus de Reimsstraat 476231HJMEERSSEN

Organisaties met bezoekdiensten

Stichting Ouderenproject Geinen Daank

 043-32 18 989 geinendaank.nl

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod