In Nederland zijn er zo'n 4,4 miljoen mantelzorgers. Zij zorgen voor iemand die ziek is of een beperking heeft. U bent dus niet de enige. Om het vol te kunnen houden, heeft u misschien iets aan deze tips.

Zorgtaken bepalen

Het is prettig om een helder overzicht te hebben van de hulp en zorg die nodig is. Dit overzicht kan u helpen om te bepalen wat u zelf wilt doen en voor welke taken u anderen kunt inschakelen.

Zelf laten doen

Het is goed om uw naaste zelf ook actief bezig te laten zijn. Neem hem of haar dus niets uit handen wat hij of zij nog zelf kan doen. Ook al is hij of zij er lang mee bezig of gaat het niet helemaal zoals u het zou doen.

U kunt ook voorstellen om sommige taken samen te doen als dat nog lukt.

Rekening houden met gewoontes

Mensen hebben allemaal hun eigen gewoontes en voorkeuren, bijvoorbeeld in het huishouden of bij hun persoonlijke verzorging. Vraag uw naaste naar zijn of haar wensen: hoe moet het gebeuren, in welke volgorde? Zo houdt uw naaste toch zelf de regie.

Informatie inwinnen

Probeer zoveel mogelijk informatie in te winnen over wat uw naaste mankeert. Dat helpt u om hem of haar zo goed mogelijk te begrijpen en verzorgen. Zo kan het fijn zijn om te weten dat het gedrag van iemand na een beroerte kan veranderen. Of dat iemand met diabetes gemakkelijk ontregeld kan raken door de griep.

U kunt informatie inwinnen bij de arts of specialist, maar ook bij patiëntenverenigingen.

Tijd voor uzelf

Bouw in uw planning ook tijd voor uzelf in, zodat u er even tussenuit kunt. Dan kunt u er daarna weer beter tegen.

Om meer tijd voor uzelf vrij te kunnen maken, kunt u hulp van anderen vragen. Al is het maar de boodschappen doen of de kinderen van school halen. U kunt ook informeren naar de mogelijkheden voor respijtzorg.

Uw grenzen kennen en aangeven

Ken uw eigen grenzen. Als de mantelzorgtaken steeds meer toenemen of als ze te zwaar worden, kunt u met uw directe omgeving overleggen over oplossingen. Misschien kan iemand iets van u overnemen, bijvoorbeeld praktische taken. Zo verkleint u de kans dat u overbelast raakt.

Ook kunt u kijken of er in de gemeente ondersteuning is voor mantelzorgers.

De zorg combineren met uw baan

Combineert u de zorg voor een ander met een baan, dan kunt u:

  • uw situatie bespreken met uw werkgever en collega's, zodat zij daarmee rekening kunnen houden;
  • uitzoeken of er verlofregelingen zijn;
  • overleggen of u uw werktijden anders kunt indelen;
  • overleggen of u adv-uren of eerder gemaakte overuren kunt opnemen op momenten dat uw naaste veel zorg nodig heeft.

U kunt er meer over lezen op de website van MantelzorgNL.

Dag van de Mantelzorg

Elk jaar is er de Dag van de Mantelzorg, waarop mantelzorgers eens in het zonnetje worden gezet. U kunt bij het steunpunt mantelzorg navragen hoe dit in uw gemeente wordt georganiseerd. U kunt bij het steunpunt mantelzorg terecht voor informatie en advies over mantelzorg.

Hulpaanbod

Activiteiten en contact voor mantelzorgers

Mantelzorgsalon

Een maal per maand vindt de mantelzorgsalon plaats in de gemeenten...

Mantelzorgondersteuning

'Wat een geluk dat jij er bent pakket'

Wilt u een jonge mantelzorger in uw omgeving laten weten dat zijn...

Emotionele steun voor mantelzorgers

Het omgaan met ziekte en veranderende toekomstperspectieven,...

Professionale Mantelzorg

Zorgt u voor iemand en heeft u -om wat voor reden dan ook- even een...

Organisaties

Steunpunt mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg Zuid

 043-32 15 046 mantelzorgzuid.nlMockstraat 16226CAMaastricht

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod