Zorgen voor een ander

Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment bestaat niet meer in alle gemeentes. De gemeente bepaalt nu zelf hoe de waardering van mantelzorgers vorm krijgt.