Als het niet mogelijk is om u volledig thuis te verzorgen, dan kunt u overdag naar een woonzorgcentrum voor verzorging, verpleging en behandeling.

Dagverzorging en dagbehandeling

Dagverzorging en dagbehandeling houden in dat u een aantal uur per week naar een zorgcentrum of een verpleeghuis gaat om verpleegd te worden. U bent dan even onder de mensen en uw partner wordt ontlast.

Dagverzorging

Dagverzorging is opvang overdag, waar u kunt meedoen aan activiteiten en gezelligheid, en waar u zo nodig verzorging krijgt. Het kan een tijdelijke oplossing zijn als u op de wachtlijst staat voor opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Dagbehandeling

Op de dagbehandeling komen mensen voor medische behandeling of revalidatie. Mensen komen er om te herstellen en om te leren met hun beperking om te gaan. Er is zorg en toezicht aanwezig. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het eten, naar de wc gaan, wondverzorging en het nemen van medicijnen. Natuurlijk is er ook ruimte om een praatje te maken en mee te doen aan activiteiten.

Soorten dagbehandeling

Er zijn twee soorten dagbehandeling:

  • Somatische dagbehandeling: dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke handicap of mensen die moeten revalideren. Deze dagbehandeling is erop gericht mensen zo goed mogelijk te laten herstellen van hun beperking, zodat ze thuis kunnen blijven wonen.
  • Psychogeriatrische dagbehandeling: dagbehandeling voor ouderen die problemen hebben met geheugen of gedrag. Bijvoorbeeld vanwege dementie. Zij krijgen intensieve begeleiding, verzorging en verpleging. De dagbehandeling biedt structuur voor de oudere en helpt om mantelzorgers te ontlasten.

Hulpaanbod

Dagopvang en dagverzorging

Société De Beyart

Middels dit project organiseert De Beyart een dagopvang voor mensen...

De Beyart - Schark

In het buitenverblijf de Schark wordt dagopvang geboden aan ca 90...

Organisaties

Verpleeghuis

De Schakel

 043-63 16 100 envida.nlGronsvelderweg 1406229VNMaastricht

Herstelafdeling Het Paviljoen

 043-63 16 200 envida.nlGronsvelderweg 1406229VNMaastricht

La Valence

 043-63 16 100 envida.nlGronsvelderweg 1406229VNMaastricht

Woonzorgcentrum of verzorgingshuis

Zusters onder de bogen

 043-32 19 241 cbsisters.netSint Servaasklooster 146211TEMaastricht

Zorgcentrum Larisa

 043-85 11 040 envida.nlPolvertorenstraat 206211LXMaastricht

De Mins

 043-85 11 200 envida.nlPonjaardruwe 916218SMMaastricht

Instelling met somatische zorg

La Valence

 043-63 16 100 envida.nlGronsvelderweg 1406229VNMaastricht

Grubbeveld

 043-40 77 500 envida.nlVijverdalseweg 106226NBMaastricht

Psychogeriatrisch verpleeghuis

Grubbeveld

 043-40 77 500 envida.nlVijverdalseweg 106226NBMaastricht

Vergelijk hulpaanbod