Een zorginstelling biedt een veilige woonomgeving voor mensen die in het dagelijks leven zorg of ondersteuning nodig hebben. Er is zorg, toezicht en begeleiding aanwezig. In of vlakbij een zorginstelling wonen wordt ook wel beschermd of beschut wonen genoemd.

Beschermd wonen voor mensen met psychische problemen

Heeft iemand een beschermde woonplek nodig vanwege psychische problemen, dan wordt dit meestal geregeld via de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Lees hierover meer onder Beschermd wonen vanuit de Wmo. U vindt hier ook een overzicht van organisaties die beschermd wonen vanuit de Wmo aanbieden.

GGZ Wonen

Sinds 2021 is het ook mogelijk voor mensen met psychische problemen om een beschermde woonplek te krijgen die wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heet GGZ Wonen. De Wlz is er voor mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Een Wlz-indicatie blijft uw leven lang geldig. Meer informatie hierover vindt u op Informatielangdurigezorg.nl.

Vertraging bij indicaties GGZ Wonen

Veel mensen hebben een GGZ Wonen-indicatie aangevraagd. Daardoor kan het langer duren voordat u hoort of u een Wlz-indicatie kunt krijgen. Heeft u al een aanvraag gedaan, maar nog niets gehoord? Kijk dan op Informatielangdurigezorg.nl voor meer informatie.

Zelfstandig wonen met thuiszorg of begeleiding

Veel zorginstellingen bieden huurwoningen aan waar zorg oproepbaar is. Kunt u zich nog zelfstandig thuis redden, maar vindt u het een prettig idee dat er wel hulp in de buurt is? Dan kan zo'n huurwoning een oplossing zijn. Bij seniorenwoningen en zorgwoningen vindt u er meer informatie over.

Heeft u vooral begeleiding nodig, kijk dan eens bij begeleid wonen.

In een verzorgingshuis, verpleeghuis of gehandicapteninstelling wonen

Om in een zorginstelling te kunnen worden opgenomen, heeft u een indicatie nodig voor langdurige zorg, een Wlz-indicatie. Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Met een Wlz-indicatie heeft u het recht om in een zorginstelling te wonen. Dat kan een verzorgingshuis of verpleeghuis zijn, of een gehandicapteninstelling.

Kijk bij 'Organisaties' en 'Hulpaanbod' op deze pagina voor een overzicht van instellingen in uw regio.

Wonen in een kleinschalige woonvorm

Er zijn ook kleinschalige woonvormen. Het aantal bewoners is dan beperkt en de sfeer is meer huiselijk. Het kan gaan om een kleinere woonlocatie van een grotere instelling. Of om een woonvorm die is opgestart door de mensen met een beperking zelf of hun naasten. Zo'n woonvorm heet een wooninitiatief. Bij de meeste wooninitiatieven is het persoonsgebonden budget (pgb) het uitgangspunt.

Beschermd wonen met een verstandelijke beperking

In het artikel over wonen voor mensen met een verstandelijke beperking vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Beschermd wonen voor mensen met dementie

Bij mensen met dementie is het vaak nodig dat er iemand een oogje in het zeil houdt. Er zijn daarom verschillende beschermde woonvormen voor mensen met dementie, waar toezicht en begeleiding aanwezig is.

Is de dementie vergevorderd, dan kan iemand worden opgenomen in een verpleeghuis.

Om de overgang tussen de eigen woonomgeving en een verpleeghuis minder groot te maken, zijn er instellingen die kleinschalige zorg bieden aan mensen met dementie. Dit is zorg in een huiselijke sfeer. Een kleine groep bewoners krijgt zorg van vaste medewerkers.

Organisaties

Kleinschalige woonvorm

De Merici

 043-32 12 672 philadelphia.nlGrote Gracht 746211SZMAASTRICHT

Radar Woonvorm Caberg

 088-35 05 000 radar.orgDaaldersruwe 356218ENMaastricht

Radar Woonvorm Emmaplein

 088-35 05 000 radar.orgKoningin Emmaplein 46211NGMAASTRICHT

Psychogeriatrisch verpleeghuis

Grubbeveld

 043-40 77 500 envida.nlVijverdalseweg 106226NBMaastricht

Woonzorgcentrum of verzorgingshuis

Zusters onder de bogen

 043-32 19 241 cbsisters.netSint Servaasklooster 146211TEMaastricht

De Mins

 043-85 11 200 envida.nlPonjaardruwe 916218SMMaastricht

Zorgcentrum Larisa

 043-85 11 040 envida.nlPolvertorenstraat 206211LXMaastricht

Verpleeghuis

Herstelafdeling Het Paviljoen

 043-63 16 200 envida.nlGronsvelderweg 1406229VNMaastricht

La Valence

 043-63 16 100 envida.nlGronsvelderweg 1406229VNMaastricht

De Schakel

 043-63 16 100 envida.nlGronsvelderweg 1406229VNMaastricht

Vergelijk hulpaanbod