De Ziektewet is een wet die regelt dat mensen zonder vaste baan een uitkering krijgen, als ze ziek worden. Een ziektewetuitkering krijgt u van UWV.

Ziektewetuitkering

U kunt een Ziektewetuitkering krijgen als u ziek bent en:

  • uw contract afloopt tijdens uw ziekte
  • u ziek werd binnen 4 weken na afloop van uw contract
  • u een WW-uitkering heeft
  • u uitzendkracht, oproepkracht of invalkracht bent

Er zijn nog meer situaties waarin u recht heeft op een Ziektewetuitkering. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voordat u een Ziektewetuitkering kunt krijgen, moet u ziekgemeld worden bij UWV. Op UWV.nl vindt u hierover meer informatie.

Loondoorbetaling door werkgever

Heeft u een werkgever en wordt u ziek, dan is uw werkgever in de meeste gevallen verplicht om uw loon 2 jaar door te betalen.

Bent u langere tijd ziek, dan moet uw werkgever u helpen om weer aan het werk te gaan. Misschien kunt u bij dezelfde werkgever aangepast werk doen.

Na 2 jaar: WIA

Bent u na 2 jaar nog steeds ziek en kunt u daardoor minder werken? Dan kunt u misschien een WIA-uitkering krijgen. Vraag deze op tijd aan, uiterlijk na 1 jaar en 9 maanden ziekte. Anders komt u misschien zonder inkomen te zitten.

Organisaties

UWV

UWV WERKbedrijf Zuid-Limburg

 088-89 89 294 uwv.nlMaanplein 886412AZHeerlen

Vergelijk hulpaanbod