Als u niet meer kunt werken, vanwege een ziekte of handicap, zijn er verschillende regelingen waarin u terecht kunt komen.

Bij een vast contract

Als u ziek wordt of een lichamelijke beperking krijgt, valt u de eerste 2 jaar onder de verzekering van uw werkgever. Bent u na 2 jaar nog steeds ziek of (deels) arbeidsongeschikt, dan bepaalt het UWV voor welke uitkering u in aanmerking komt. Bijvoorbeeld voor een Wajong- of een WIA-uitkering.

Bij een tijdelijk contract

Had u geen vast contract, maar een tijdelijk contract op het moment dat u ziek werd of een beperking kreeg, dan krijgt u een Ziektewetuitkering zodra uw dienstverband eindigt.

Bijstand

Heeft u geen recht op een andere uitkering? Dan kunt u terechtkomen in de bijstand.

Weer aan het werk

Vergelijk hulpaanbod