Er zijn allerlei manieren om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld bij een maatjesproject, zorginstelling of buurtvereniging. Een vrijwilligerscentrale of welzijnsorganisatie kan u op weg helpen. Soms heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Maatje worden

Maatjes zijn vrijwilligers die leuke, ontspannende activiteiten ondernemen met mensen die aandacht, steun of begeleiding nodig hebben. Meer over maatjesprojecten.

Buddy worden

Buddy's zijn vrijwilligers die mensen met een ziekte of beperking praktische hulp en emotionele steun geven. Bijvoorbeeld samen uitstapjes maken, maar ook steunen bij het omgaan met de beperking. Dit heet ook wel buddyzorg.

Helpen als vrijwillige thuishulp

Vrijwilligers van de vrijwillige thuishulp helpen en ondersteunen mensen met een beperking of een chronische ziekte, naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Ze bieden bijvoorbeeld praktische steun en hulp: in het huishouden, bij klusjes, bij administratie of bij vervoer. Maar ook gezelschap.

Er zijn ook vrijwilligers die thuis helpen (of in een hospice) wanneer iemand op sterven ligt. Dit heet vrijwillige palliatieve terminale zorg, vaak afgekort VPTZ.

Bij een zorginstelling helpen

Zorginstellingen werken meestal met vrijwilligers. Uw werk wordt daar zeer gewaardeerd. U kunt contact opnemen met bijv. een ouderencentrum, verzorgingshuis, verpleeghuis, ziekenhuis, gehandicapteninstelling of instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Vraag naar de vrijwilligerscoördinator.

U kunt denken aan de volgende soorten werk:

  • helpen bij de maaltijden,
  • gastheer of gastvrouw zijn
  • activiteiten begeleiden
  • koffie- en bingo-ochtenden begeleiden
  • mensen begeleiden bij ziekenhuisbezoek
  • meehelpen met koken voor een groep
  • een wandeling met iemand maken
  • spelletjes doen
  • zingen of muziek maken

Bij de sportvereniging helpen

Bij sportverenigingen wordt veel werk verzet door vrijwilligers, die trainingen geven, in het bestuur zitten, de kantine draaiende houden, wedstrijden organiseren, het clubhuis schoonmaken, enzovoort!

Zit u of uw kind op een sport? Dan komt u waarschijnlijk vanzelf wel in aanraking met de mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk. Maar u kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.

Verenigingen en activiteiten in de buurt

Wijk- en buurtverenigingen zijn belangrijk om de saamhorigheid en levendigheid in een buurt te verbeteren. Gaat u maar eens kijken wat voor vereniging in uw buurt actief is.

Het kan leuk zijn een keer een kijkje te nemen bij een koffie-ochtend, een wijkvergadering of een activiteit die in het buurtcentrum wordt georganiseerd. Vraagt u gerust eens naar de mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk. Wordt u vrijwilliger in uw buurtcentrum, dan is dat bovendien een leuke gelegenheid om eens wat meer mensen uit de buurt te leren kennen. En u maakt zich nog nuttig ook.

Actief worden bij geloofsgemeenschap

Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw kerk, moskee of andere geloofsgemeenschap voor het doen van vrijwilligerswerk. Vaak zijn er verschillende mogelijkheden om te helpen. Praat er eens over met anderen die bij uw geloofsgemeenschap betrokken zijn. Misschien brengt het u op een idee.

Vrijwilligerscentrale of welzijnsorganisatie

Een vrijwilligerscentrale is een organisatie die bemiddelt voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken. U kunt er terecht met uw vragen over vrijwilligerswerk. En u krijgt hulp bij het zoeken van geschikt vrijwilligerswerk.

In Maastricht vindt u op Maastrichtdoet.nl de vacaturebank voor vrijwilligers. Ook vindt u op deze website meer informatie over het doen van vrijwilligerswerk.

Een VOG nodig?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen is dit verplicht.

Ook vrijwilligersorganisaties kunnen een VOG van u vragen voordat zij u als vrijwilliger aannemen. Meer over de VOG.

Organisaties

Vrijwilligersorganisaties

EHBO vereniging, afdeling Maastricht

 ehbomaastricht.nlEinsteinstraat 326227BZMAASTRICHT

Mondiaal Maastricht

 043-32 60 881 mondiaalmaastricht.nlMaastrichter Pastoorstraat 256211BVMaastricht

Fietsbank Maastricht

 06-13 78 77 37 fietsbank.comTerra cottaplein 226216BJMAASTRICHT

Wijk- of buurtvereniging

Buurtnetwerk Campagne

 buurtcampagne.nl

Buurtplatform Caberg

 043-85 15 291Spinetlaan 256217XLMAASTRICHT

Sjaander Broonk

 sjaanderbroonk.nlBurgemeester Cortenstraat 126226GVMaastricht

Sportverenigingen (alles)

Danscentrum Beats And Bars

 043-36 35 906 beatsandbars.nlSeverenplein 256225AZMAASTRICHT

Ambino Ballet

 043-36 30 473 ambino.nlKoninginnestraat 26225BRMAASTRICHT

Tafelvoetbal Vereniging de Kokerel

 043-36 31 979Frankenstraat 2076224GPMAASTRICHT

Religieuze organisaties

Dekenaat Maastricht

 043-32 12 082 dekenaatmaastricht.wordpress.comKeizer Karelplein 36211TCMAASTRICHT

The InnBetween - Student Chaplaincy

 043-38 85 310 facebook.comCapucijnenstraat 1226211RTMAASTRICHT

Maastricht Chinese Christian Church

 chinesechurch.nlOld Hickoryplein 1006224AZMaastricht

Maatjesproject

Radar Vrijwilligersloket

 088-35 05 000 radar-actief.nlRandwycksingel 356229EGMAASTRICHT

Vier het leven - Afdeling Maastricht

 035-52 45 156 4hetleven.nl

Buddyzorg Limburg

 045-80 00 910 buddyzorglimburg.nlHavikstraat 186135EDSittard

Vergelijk hulpaanbod