Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met Team Jeugd van de gemeente Maastricht.

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, indien de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

Contactgegevens Team Jeugd

U kunt ons telefonisch bereiken via 14 043 (keuze jeugd), op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Per mail zijn wij bereikbaar via: jeugd@maastricht.nl.

Ons bezoekadres is: Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie over het team Jeugd op de website van de gemeente Maastricht

Aanvragen jeugdhulp

Samen aan de slag...

Als u in contact komt met team Jeugd, krijgt u een vaste contactpersoon, die samen met u aan de slag gaat. Dit doen we volgens de methode 1 Gezin, 1 Plan. Daarin staat uw gezin centraal. Er worden geen beslissingen genomen zonder uw gezin daarbij te betrekken.

We kijken altijd naar wat u zelf kan of wat de mensen in uw omgeving kunnen en willen doen. Ook onderzoeken we of we een beroep kunnen doen op voorzieningen of activiteiten in uw buurt. Als er in uw situatie sprake is van meerdere of ingewikkelde problemen, kan de medewerker van team Jeugd besluiten om jeugdhulp in te zetten. Ons uitgangspunt is altijd dat u zelf de regie houdt.

Meer informatie op de website van de gemeente Maastricht

Verwijzing van een arts of specialist

Een jeugdarts of specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. U hoeft het dan niet meer te regelen via de gemeente. U kunt rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met Team Jeugd van de gemeente Maastricht. Mogelijk kunt u deze zorg inkopen met een pgb.

Zorg in natura of pgb

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. Team Jeugd van de gemeente Maastricht kan u vertellen welke zorg dat is.

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor uw kind.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid)

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, neem dan contact op met Team Jeugd van de gemeente Maastricht.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het ook zijn dat de hulp onder een andere zorgwet valt. Heeft een kind langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig? Dan valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). En verpleging voor kinderen valt bijvoorbeeld onder de Zorgverzekeringswet.

Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Juiste Loket.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod